Sculpturen

Het uitgangspunt bij het maken van mijn beelden is de ervaring die via het lichaam de emoties oproept. Fysiek worden we beperkt door tijd en ruimte; maar mentaal, in verbeelding zijn we onbeperkt. In de ruimte van die onbeperktheid zoek ik de vrijheid in de vorm.

EnglishSculptures

Basic principle in making my sculptures is the experience arousing emotions through the body. 'Physically we are limited by time and place; but our imagination knows no boundaries. It is there that I seek my freedom in form'.